Tel: 0348 47 33 00

Doelen bereiken vanuit visie

Doelen bereiken vanuit visie

Een visie van de ondernemer is het beeld dat hij heeft voor de toekomst van de organisatie. Doel is het vaststellen van een toekomstbeeld.

Visie komt van het Latijnse videre, dat ‘zien, inzicht’ betekent. Een visie van de ondernemer is het beeld dat hij heeft voor de toekomst van de organisatie. Bij een visie gaat het om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld. Gezamenlijk, dus niet alleen het beeld vanuit de ondernemer. Daarom; samen opstellen en delen met alle betrokkenen, dat geeft draagvlak binnen de onderneming.  

En verder belangrijk, relevant, realistisch, haalbaar en voorzien van een actieplan voor – jawel – alle betrokkenen. Wat betekent de visie voor medewerker X van afdeling Y? Welk gedrag willen we van deze medewerker blijven zien en wat liever niet meer? En natuurlijk, welk gedrag heb ik als leider? Wat blijf ik doen en wat niet meer? Duidelijk uitdragen van de visie helpt anderen het van je over te nemen. En weet; een visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie. 

In deze blog nemen wij je mee in de belangrijke stappen die je zult doorlopen bij het activeren van een succesvolle visie. 

De eerste visie concretiseren

Je kunt de visie aanscherpen door vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst te kijken. Het denken vanuit jouw ideale klant is daarin heel belangrijk. Wat is zijn/haar belevingswereld in de toekomst; welke (digitale) innovaties zal hij/zij meemaken, wat is de verwachte behoefte op dat moment?  

Daarnaast neem je de ontwikkelingen van je eigen organisatie mee. Welke ambities heb je en hoe ziet de toekomst eruit als je deze succesvol implementeert? Het ‘wat als alles lukt’ is een mooi beeld waar je naartoe kunt gaan werken. 

Duidelijk is fijn

Een visie gaat pas leven en werken als iedereen binnen de organisatie deze begrijpt en ernaar handelt. Communiceren van de visie naar collega’s is een grote uitdaging. Het begint al bij de terminologie, begrijpt de ander wat jij bedoelt met de woorden die je gebruikt. Zelf ben ik een groot voorstander van het ‘plaatje-praatje-daadje-principe’. Wat grofweg inhoudt; visualiseer wat je wilt dat de ander gaat doen (plaatje), vertel het in – voor de ontvanger – duidelijke bewoording (praatje) en geef de ander de ruimte hier zelf het gedrag op in te vullen (daadje). Probeer er voor te waken dat de ontvanger van jouw boodschap geen ruimte ervaart voor eigen aannames, dit gaat ten koste van de implementatie van je visie. 

Onderscheidend vermogen

Wat maakt jouw organisatie uniek in zijn soort? Wat voor soort organisatie willen wij zijn? Wat voegen wij toe in de maatschappij? Wat is ons bestaansrecht en waarin maken wij het verschil? Allemaal vragen die helpen de ambitie van jouw organisatie in beeld te brengen. Zoals Simon Sinek in zijn boek schrijft “It all starts with Why”. 

Bepaal de cultuur

De cultuur binnen jouw organisatie is het gedrag dat je uitoefent, letterlijk dat wat je doet. Als individu en als team. Spreek bij het bepalen van de visie met de betrokkenen af hoe jullie in de toekomst met elkaar om willen gaan. Wat vinden wij waardevol, waarin geloven wij en wat zijn onze principes? En – zeer belangrijk – welk gedrag hoort hier bij? 

De kunst is dus de gezamenlijke waarden te vertalen naar gedrag op de werkvloer. Vanzelfsprekend is het voorbeeldgedrag dat het management laat zien heel belangrijk. Naast het juiste voorbeeld geven kun je diverse middelen inzetten om dit te stimuleren. Vanuit De Wisselzone bieden wij coaching en training als hulpmiddel, en er zijn natuurlijk meer opties. Maak het vooral praktisch, voor jezelf en de andere betrokkenen. 

Breng jouw visie naar buiten

Zodra je het werk intern – zo goed mogelijk – voltooid hebt, treed je naar buiten met jouw visie. Ga netwerken, bezoek klanten en leveranciers of andere relaties en vertel zo veel en vaak mogelijk over jouw visie. Dit helpt je in geloofwaardig overbrengen van jouw verhaal. Zorg ervoor dat jouw visie geloofwaardig en dicht bij jezelf is, maar behoudt ruimte voor flexibiliteit. Voldoende abstractie kan hierbij helpen. Het blijft immers belangrijk om voldoende wendbaar te zijn voor onvoorziene omstandigheden. 

Hoe ga je van start?

Wanneer je voor het eerst een nieuwe visie voor een bedrijf ontwikkeld, is het prettig op weg geholpen te worden. Daarom enkele praktische vragen die je op weg kunnen helpen.

1.      Welke ontwikkelingen zie jij voor de komende 5 jaar voor jouw organisatie?

2.     Welke ontwikkelingen zie jij voor de komende 5 jaar voor jouw ideale klant?

3.      Welke grote veranderingen zie je tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie voor jouw organisatie?

4.      Op welke wijze kunnen jij en je medewerkers inspelen op de kansen die je ziet voor de organisatie?

5.      Welke hulpmiddelen kun je inzetten om dit te bereiken?

De Wisselzone 

Naast bovenstaande tips kun je natuurlijk ook een externe partner zoeken. Iemand die je helpt bij de ontwikkeling en implementatie van jouw visie, het toekomstbeeld van jouw bedrijf.

In De Wisselzone hebben we veel ervaring in de partner zijn voor ondernemers. We helpen je met het bouwen van een mooi toekomstbeeld en geven je handvatten om de eerste stappen er naartoe te zetten. Praktisch en gericht op jouw praktijkomgeving.