Tel: 0348 47 33 00

BEWEGING VOOR DE HELE ORGANISATIE.

Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Met ons vertaal je strategische keuzes naar concrete acties waarvan het succes meetbaar is.

OGSM Jaarplan.png

Waarom OGSM?

In al die jaren dat wij werken met verschillende organisaties zijn we veel methoden tegengekomen, maar geen enkele heeft ons zo gegrepen als OGSM. Het model waarmee je een plan op één A4 maakt.

Dat we zo enthousiast zijn heeft vooral te maken met de impact van OGSM in de praktijk. We zien dat het model mensen, teams en organisaties grip geeft op hun plan en resultaten. In één oogopslag zien ze niet alleen hun ambitie en doelstellingen maar ook hoe ze die gaan realiseren. Tijdens de uitvoering pakken ze steeds weer hun OGSM erbij om bij te sturen als dat nodig is. OGSM stelt ze zodoende in staat meer resultaat te boeken met minder inspanning.

Wat is een OGSM?

OGSM is een methode om strategie of jaarplannen te beschrijven op één pagina. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

Bekijk de video voor een uitgebreide uitleg.

Strategie activeren

OGSM leent zich heel goed om de strategie te activeren.

In één oogopslag zien medewerkers en stakeholders wat de ambitie van de organisatie is, welke keuzes gemaakt zijn en wat er moet gebeuren in de komende periode.

Vanuit eigenaarschap gaan deelnemers actief aan de slag met acties en breng je de strategie(ën) in beweging.

OGSM gebruik je o.a. bij:

  • Jaarplan
  • Beleidsplan
  • Partnerschap
  • Ondernemingsplan
  • Project


Wil jij een 
gratis demo?

OGSM-home.png

OGSM begeleiding

In co-creatie helpen wij je met het opzetten én activeren van jouw plannen. We verdiepen, dagen uit, enthousiasmeren en borgen de opvolging. Ons programma is erop gericht mensen binnen de organisatie blijvend te bewegen.

Met de OGSM tool als praktisch handvat, leren mensen actiegericht samenwerken. De begeleiding hiervan doen wij zelf én leiden mensen in de organisatie op zodat ze zelfstandig met het platform kunnen werken. 

Bob en John

OGSM Platform De Wisselzone.pngReal-time inzicht op strategische keuzes door de hele organisatie heen.

Grip op je business in 3 stappen

Stap 1: Heldere koers uitzetten

Vertaal de strategische keuzes van je organisatie naar concrete actieplannen en meetbare indicatoren. Met het OGSM-model heb je een strategisch plan of jaarplan in één praktisch overzicht.

In een OGSM vind je de gezamelijke ambitie van de onderneming, meetbare doelstellingen, gekozen strategieën om de ambities te realiseren, concrete acties en indicatoren om de voortang te monitoren.

Stap 2: Duidelijke werkwijze

Vanuit een duidelijk gestuurd proces ontwikkel je grip op wat er gebeurt; real-time, op ieder niveau. Door de duidelijke rapportages en de periodieke overleggen die je samen opstelt leer je snel en heb je ruimte om bij te sturen waar dat nodig is.

In de praktijk is factor 'Doen' de belangrijkste voor het laten slagen van de gekozen strategie. In De Wisselzone helpen wij je met het sturen op Doen, van jezelf en je collega's.

Stap 3: Overzicht en inzicht

Met ons OGSM-platform heb je inzicht in de status van jouw persoonlijke plannen. Dit platform is online beschikbaar voor jou en je collega's om samen plannen tot leven te brengen. Zeker op management niveau is het prettig van elkaars status op de hoogte te zijn. Het praktisch actieplan geeft je overzicht in wat er gebeurt is en wat er nog moet gebeuren.

Zo ben je altijd op de hoogte en weetje percies welke acties en (strategische) keuzes extra aandacht verdienen. Directe (sturings)informatie die je helpt grip te houden op je business.

Wil je een demo?

Met een demo (digitaal of op locatie) brengen we snel in beeld waar deze tool je in kan helpen. Vul het formulier in en dan nemen we contact met je op.

Neem contact met ons op