Tel: 0348 47 33 00

JOUW STRATEGIE ACTIVEREN.

OGSM: Doen, leren & bijsturen

Een plan dat niet wordt uitgevoerd is zinloos, ook al is het nog zo goed opgesteld – inhoudelijk juist, scherp geformuleerd, concrete acties. Een plan dat niet wordt uitgevoerd is zonde van de moeite!

Resultaten behaal je alleen door dingen te doen. Leren in de praktijk en bijsturen (van je oorspronkelijke plan) waar dat nodig is.

Onze werkwijze helpt je in het activeren van jouw plannen, waarbij je letterlijk van ambitie naar actie komt.

Samen ontwikkelen.png

OGSM maken

Een OGSM is een hulpmiddel om strategie en jaarplan overzichtelijk weer te geven. Het helpt in focussen op wat echt belangrijk is. Zodra je plan staat heb je een goede basis om aan de slag te gaan, bij te sturen en vooral: resultaten te boeken.

Fase 1: BRAINSTORMEN

  • Strategische uitdagingen; vanuit bijvoorbeeld een SWOT analyse - wat moet je oplossen?
  • Strategische opties; welke oplossingen bedenken jullie voor de uitdagingen?
  • Strategische keuzes; verwerken naar een jaarplan. Welke items pakken jullie dit jaar op en welke zijn voor de lange termijn?

Fase 2: OGSM aanscherpen

  • Teksten; helder en verstaanbaar voor iedereen
  • Eigenaren; toewijzen op strategie- en actieniveau
  • Indicatoren; monitoren van voortgang op voorafgestelde streefwaarden

Fase 3: ACTIVEREN

  • Inrichten; invoeren data, toewijzen en trainen gebruikers
  • Overleggen plannen; maand (acties), kwartaal (strategie & indicatoren) en jaar (creatie) sessie plannen en inhoudelijke richtlijnen bepalen
  • Resultaten invoeren; op actie niveau geven actie-eigenaren de voortgang in
  • Leren & bijsturen; Vanuit resultaten; inzicht in voortgang en keuzes maken voor toekomst (acties / strategie)