Tel: 0348 47 33 00

OGSM Overlegstructuur

OGSM Overlegstructuur

De werkwijze om een plan in het OGSM platform tot leven te brengen (én houden!) bestaat uit een drietal verschillende teamsessies; per maand, kwartaal en jaar.

Maandelijks: DOEN

Elke maand bespreekt het team de status van acties waar ze mee bezig zijn. Het doel is inzicht te krijgen in acties die niet volgens plan verlopen en te bepalen hoe de uitvoering van deze acties verbeterd kan worden.


Voorbereiding
Als voorbereiding op de maandsessie werken de actie-eigenaren de status van hun acties bij. Ze doen dit voorafgaand aan de sessie in een voortgangsrapportage.

Agenda van de maandsessie
Bespreek in de maandsessie alle acties met de status oranje of rood:

  • Wat zijn de achterliggende redenen waardoor de actie niet volgens plan verloopt?
  • Wat gaan we samen doen om de actie te verbeteren of te versnellen?
  • Wanneer is het effect van de aangepaste actie zichtbaar?

Ieder kwartaal: LEREN & BIJSTUREN

Elk kwartaal kijkt het team terug op het afgelopen kwartaal en vooruit naar het komende kwartaal. Het doel van de sessie is te leren van de resultaten van de acties en de OGSM bij te werken aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De kwartaalsessie is hét moment om het plan bij te sturen als dat nodig is.

Voorbereiding
Voor de kwartaalsessie werken de actie-eigenaren de status van hun acties bij. Update waar mogelijk de indicatoren met actuele meetwaarden. De indicatoren helpen een goed oordeel te vellen over de voortgang van de strategie. De eigenaren van de strategische keuzes geven tot slot hun oordeel over de voortgang. Ze doen dit voorafgaand aan de sessie in een voortgangsrapportage.

Agenda van de kwartaalsessie
Bespreek in de kwartaalsessie alle strategische keuzes en verwerk deze in de OGSM.

  • Wat zijn de resultaten van het afgelopen kwartaal?
  • Wat kunnen we leren van de voortgang?
  • Wat gaat goed en wat moet beter?
  • Welke wijzigingen moeten we doorvoeren?

 Jaarlijks: CREËREN

In de jaarsessie evalueer je het huidige plan en bepaal je het plan voor komend jaar. Het doel van de jaarsessie is te bepalen of je nog op koers ligt om je doelen te halen, te inventariseren welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, nieuwe doelen stellen en de OGSM aan te passen.