Tel: 0348 47 33 00

OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

Een plan kan nog zo goed zijn, wanneer het niet wordt uitgevoerd is het nutteloos. Resultaten bereik je alleen door dingen te doen. Onderstaande richtlijnen helpen je de juiste dingen te doen.

Richtlijnen van een succesvol jaarplan

Wees je bewust van de resultaten die je gaat behalen én stuur bewust bij. Om het bewustzijn van het team te vergroten staan drie thema's centraal.

 

Samen
Succesvol werken met OGSM draait om mensen die samenwerken. Ga met elkaar het gesprek aan en leer van elkaar en de resultaten.

Discipline
Door vast momenten te hanteren voor het bespreken van de voortgang van de OGSM voorkom je dat je wordt geleefd door de waan van de dag.

Eigenaarschap
Bepaal eigenaren van strategische keuzes en acties. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en vormen het aanspreekpunt voor het team.

 

Als organisatie, afdeling of team wil je tijdens overleggen bewuste keuzes maken zodat je efficiënt omgaat met tijd en energie. Dit geldt bij het opstellen van je OGSM én in de uitvoering. Door te focussen op belangrijke onderwerpen blijf je weg bij ‘de waan van de dag’. En behaal je betere of sneller resultaten.

Samen

OGSM is een model om een plan scherp, concreet en beknopt op te schrijven. Om ervoor te zorgen dat het geschreven plan ook geactiveerd wordt, is het belangrijk er samen aan te blijven werken. En daarom moet je met elkaar regelmatig het gesprek aangaan. Het werken met ons OGSM platform helpt je in gesprek te gaan over de juiste zaken.

  • “Hoe komt het dat een actie niet goed loopt? Wat kunnen we samen doen om het te verbeteren?”
  • “Wat vinden we van het resultaat van onze acties? Wat moeten we blijven doen en wat moeten anders doen?”
  • “Wat zijn onze resultaten? Laten we het vieren!”

Discipline

De praktijk wijst uit; je wordt snel geleefd door de waan van de dag en dan zijn er snel maanden verstreken zonder dat er naar het plan gekeken is. Dat is zonde! Het uitvoeren van je plan vergt een grote mate van discipline om de voortgang vast te leggen, regelmatig bij het plan stil te staan (vaste overlegstructuur), vast te houden aan de agenda en je plan bij te werken. Een vaste werkwijze helpt je (en je team) om deze discipline op te brengen. Als het proces vastligt, kun je je meer richten op de inhoud.

Eigenaarschap

Elke strategische keuze en elke actie moet één eigenaar hebben. Het is dus geen team of afdeling, maar een persoon. De eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud en is het aanspreekpunt voor het team. De eigenaar zorgt dat de status van de strategische keuze of actie is vastgelegd. Hij bepaalt ook wat hij van deze status vindt: staan de seinen op groen, oranje of rood? En, zeer belangrijk, de eigenaar bereidt de status van zijn strategie/actie voor ter voorbereiding op de overleggen.