Tel: 0348 47 33 00

Van ambitie naar actie

Als opvolger in een familiebedrijf van ca. 200 medewerkers groot en je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse leiding, is het belangrijk de juiste mensen om je heen te hebben staan. Je opereert immers in een complexe omgeving, tussen je familie, tussen het directieteam en tussen de mensen die bij je werken. Je bent als ondernemer ambitieus, wilt een sterke toekomst bouwen voor de organisatie en de mensen die er werken. En ambitieus zijn ook de mensen om je heen. Vele plannen liggen klaar, alleen waar begin je? Welke stappen zijn er mogelijk en in welke volgorde. Jullie willen graag in actie komen, maar komen nog niet uit de startblokken.

Het bedrijf van Luuk kennen we al een lange tijd, een groothandel met verschillende entiteiten binnen de bouwsector. Het is een familiebedrijf en Luuk is de vierde generatie die het bedrijf mag leiden. Afgelopen periode is er veel gebeurt; Luuk heeft het stokje van zijn vader overgenomen, er is een nieuw managementteam geinstalleerd en er zijn plannen gemaakt - vanuit de visie van Luuk - voor een mooie toekomst van het bedrijf.

Veel nieuwe mensen in een managementteam, met allemaal grote ambities voor de toekomst. Dat heeft geresulteerd in veel plannen, op papier en in powerpoints. Veel leden in het team zijn horizon-denkers, kunnen goed weergeven hoe het bedrijf van Luuk er over een paar jaar uitziet. Alleen, door te blijven denken in 'de lange termijn' lijken de leden niet te weten welke korte termijn acties er nodig zijn om de beweging te starten. Dit levert stress en spanning op, bij Luuk en bij de andere MT-leden.

Tijdens de eerste gesprekken die we voeren met Luuk stellen we voor onze 5 stappen module te gaan doorlopen met het managementteam. Onze diensten bestaan uit het coachen van de individuen en het begeleiden van het team. Òver een periode van zo'n 15 weken helpen wij de leden van het team 'van ambitie naar actie' tekomen. We starten het traject bij de balans en doelen van ieder individu en stimuleren de teamleden elkaars hulpbronnen te zijn. Het bespreken ervan geeft veel openheid naar en verbinding met elkaar. Gedurende het gehele traject sturen wij op korte termijn acties en opdrachten; de eerste stappen van de beweging. Het is heel mooi om te zien dat ieder teamlid op zijn/haar eigen manier en tempo in beweging komt.

Aan het einde van het traject mag het resultaat er zijn. Vanaf het podium geven alle leden aan blij te zijn met de verandering die ze in korte tijd hebben doorgemaakt. Vertellen open over de drempels die ze tegenkwamen en werpen een blik op de nabije toekomst. Het team heeft de stap gemaakt naar 'plezier maken met elkaar', dat is de nieuwe basis waarop gewerkt wordt. Targets worden gezamenlijk gedragen, er is ruimte voor het individu en het factor mens staat voorop.

Luuk is blij met de keuze voor ons traject. Hij heeft ons gevraagd wat langer met zijn jonge team mee te lopen, om de voortgang te bewaken en de beweging te blijven stimuleren. Daarnaast plannen we momenteel de begeleidingsvorm van de tweede managementlaag in de organisatie, zodat ook daar de juiste beweging ingezet wordt.

Note: In De Wisselzone houden wij onze klanten in de luwte. Daarom hebben wij ervoor gekozen een fictieve naam te gebruiken voor Luuk. 

Van ambitie naar actie