Tel: 0348 47 33 00

GROEIEN MET EEN DUIDELIJKE KOERS

- Regie nemen op de toekomst -

amir-deljouyi-ZmO1wsr_3mY-unsplash - breed.jpg

Training: Groeien met een duidelijke koers

Jullie groeiambitie is helder: het bedrijf blijven uitbreiden en de marktpositie versterken. Om dit te bereiken wil je een duidelijke koers uitgestippeld hebben.

Tijdens deze training leer je  hoe je een ’10 jaar ambitie’ maakt. Je bepaalt de richting die de organisatie op moet gaan en de stappen die gezet moeten worden om ambities waar te maken.

Locatie - Klein.pngIncompany

Personen - klein.png

3 - 12 personen

Kalender - Klein.png

2 trainingsdagen + 

1x dagdeel


Een lange termijn groeiplan;
een heldere koers voor de organisatie

Horizon.png

WAT GA JE ERVAREN

  • Dynamische toekomst-brainstorm
  • Lange termijn scenario's
  • De toekomst in beeld brengen

WAT LEVERT HET JE OP

  • Je bepaalt de lange termijn (10 jaar) van de organisatie
  • Je leert werken met scenario's
  • Je brengt focus aan op marktsegmenten
  • Je geeft richting aan de organisatie

 

Ontwikkel jullie nieuwe route

Programma:

Dag 1: Stilstaan bij 'waar staan we nu', Omgevingsfactoren, markt en partijen, invloeden van buitenaf, priorisering en weging. Einde van de dag focus op marktsegment(en).

Dag 2: Scenario's, marktsegmentatie, richting geven aan organisatie via het organisatiemodel. Routekaart ontwikkelen (wat gaan we doen).

Dagdeel (na periode van in praktijk brengen):
Terugblik op opbrengst. Voortgang in ontwikkeling. Wie is aan boord en wie nog niet. Wat vraagt aandacht om activatie te starten?

Succesvol van A naar B gaan

Om succesvol van A naar B te gaan, moet je denken en handelen vanuit punt B. Tijdens deze training starten we bij jullie huidige organisatie over de assen van het organisatiemodel. Het beeld dat hieruit ontstaat hanteren we als nulpunt (punt A). Vervolgens pakken we op dynamische wijze door naar jullie ambities voor de toekomst (punt B).

Met deze groeiambitie als basis bepalen we de stappen om de juiste beweging te maken. We staan onder andere stil bij het niveau en ontwikkeling van mensen, cultuur die past bij de ambitie en groei van de organisatie.

Je krijgt handvatten om ‘dromen over groeien’ om te zetten naar een pragmatische routekaart dat je direct kunt inzetten.

Bob en John 2.jpg

Ik ontvang graag meer informatie